Středoevropský technologický institut CEITEC má dva nové pavilony

Náměstci hejtmana Stanislav Juránek a Václav Božek se v pátek 12. září 2014 zúčastnili slavnostního otevření dvou nových pavilonů Středoevropského technologického institutu CEITEC v areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

Vědci tak získali moderní pracoviště pro výzkum biologicky významných molekul, evoluce rostlin, ale i lidské mysli a zdraví člověka. Stavba budov přišla na 440 milionů korun a jejich technické vybavení na 950 milionů korun.
„Pro růst tohoto projektu bylo od začátku třeba velké spolupráce a snahy. Jsem rád, že k tomu přispěl i Jihomoravský kraj. Byli jsme si od počátku vědomi, že potenciál, který má jižní Morava, je zcela jednoznačně v oblasti podpory vědy a výzkumu. Jsme rádi, že v případě CEITECu došlo ke spolupráci univerzit a vědeckých ústavů. Těším se, že Jihomoravský kraj bude moci v příštích letech k této spolupráci přispět, tak jak se o to snažil v minulosti a snaží v současnosti,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Cílem Středoevropského technologického institutu je vytvořit nadregionální centrum vědecké excelence, jehož výsledky budou srovnatelné se špičkovými centry obdobného zaměření a přispějí tak k posílení pozice jihomoravské metropole jako jednoho z uznávaných evropských vědeckých center. Zdrojem financování CEITECu, který je společným projektem významných brněnských univerzit a vědecko-výzkumných institucí, jsou strukturální fondy EU prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Podrobná tisková zpráva ZDE (doc, 120 kB)
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK