Obyvatelé jižní Moravy se již potřetí mohou zapojit do přípravy krajského rozpočtu

Již potřetí se mohou obyvatelé jižní Moravy podílet na tvorbě krajského rozpočtu prostřednictvím projektu Váš kraj, Váš rozpočet. O přípravě projektu jednala krajská rada na své jednání 11. září 2014.

„Je to konkrétní možnost pro občany Jihomoravského kraje, aby se zapojili už v době přípravy krajského rozpočtu do vytipování priorit, které by měly být financovány z veřejných peněz. Loni bylo těchto podnětů rekordních 451, každému z nich patří moje poděkování. Před spuštěním projektu jsme přitom od občanů dostali za deset let pouze dvě připomínky. Veřejnost bude moci na webu kraje www.kr-jihomoravsky.cz  od 1. do 31. října 2014 hlasovat o konkrétních prioritách. Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně 10 aktivit a kromě toho je možné vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Vyplnění dotazníku bude možné nejen prostřednictvím počítače, ale i mobilní techniky. Následně v listopadu využije krajská samospráva tyto podněty k sestavování rozpočtu. Počítáme s tím, že 3. prosince bude krajskou radou schválen návrh rozpočtu, který bude uveřejněn na webových stránkách a každý se bude moci přesvědčit, jakým způsobem byla jeho priorita zapracována. Je jasné, že veřejnost volá po větší participaci rozhodování ve věcech veřejných, aby lidé neměli pocit, že krajská samospráva je to, že jednou za čtyři roky jdou ke krajským volbám. Toto je konkrétní možnost, jak každý může projevit svoji občanskou aktivitu a já jsem vděčný za každý jeden takový podnět. Pro nás je to zpětná vazba a krajská samospráva pod mým vedením chce komunikovat s občany jižní Moravy nejenom jednou za čtyři roky při volbách, ale permanentně,“ řekl hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK