Hejtman navštívil rajhradské školy

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 11. září 2014 navštívil Rajhrad. Nejprve zavítal do krajem zřizované Střední zahradnické školy Rajhrad, která je počtem žáků největší střední zahradnickou školou v ČR.

V současnosti se zde vyučují obory jako Ekologie a životní prostředí, Zahradnictví a Zahradník. Celkový počet žáků ve školním roce 2013/14 byl 338. Hejtmana Michala Haška seznámil ředitel školy Marek Kňažík se současným provozem a aktivitami školy. Škola se v současnosti připravuje na investiční akci, v rámci které budou provedeny stavební úpravy a nástavba objektu odborného výcviku. Náklady stavebních úprav, které by se měly realizovat v příštím roce, se odhadují na 13,6 milionu korun. Hejtman Hašek na setkání konstatoval, že podpora tomuto záměru bude součástí návrhu krajského rozpočtu. Projekt úprav přinese nejen zkvalitnění  vzdělávacího procesu, opraví také nevyhovující prostory a přinese škole také finanční úspory.
Rajhradská zahradnická škola úzce spolupracuje se zahradnickými školami v rámci celé EU, v jejím areálu byla také na základě světové organizace růžařských společností WFRS vybudována Národní kolekce růží, ve které je shromážděno cca 200 českých odrůd. Jak také hejtmana Haška informoval ředitel Kňažík, škola bude v roce 2018 pořadatelem mistrovství Evropy zahradnických škol.

Následně hejtman Hašek navštívil také Základní školu T. G. Masaryka Rajhrad, kterou zřizuje město. Škola v poslední době opravila školní jídelnu, klub i zahradu a budova školy byla zateplena. Hejtman se zde seznámil s projektem školní zahrady a moderním vybavením všech učeben.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK