Pracovní výjezd hejtmana na Tišnovsko

Dalším místem v sérií bilančních návštěv hejtmana Michala Haška v obcích s rozšířenou působností na jižní Moravě bylo ve středu 10. září 2014 Tišnovsko.

V úvodu návštěvy si hejtman Hašek v doprovodu ředitele Rudolfa Maška prohlédl prostory Střední školy a základní školy Tišnov na náměstí Míru a jednal s jeho vedením o aktuálních problémech krajem zřizovaného školního zařízení. Řeč byla především o potřebných stavebních investicích do budovy školy a o možnosti pořízení nového automobilu pro školní autoškolu. Ředitel také informoval hejtmana o úspěších školy v dovednostních soutěžích.

V další části návštěvy hejtman Michal Hašek navštívil Dětský domov Tišnov, kde jej vedení Dětského domova seznámilo se záměrem realizovat tzv. startovací byt sloužící dětem před odchodem z dětského domova do samostatného života. Při setkání se zástupci neziskových organizací Tišnovska se hejtman Hašek zajímal o jejich chod a o možnosti spolupráce s Jihomoravským krajem.
Odpoledne hejtman Hašek navštívil prostory o.s. Čas pro sebe a skautský dům a seznámil se s aktivity tišnovských skautů, kterým Jihomoravský kraj přispěl na rekonstrukci budovy částkou 400 tisíc korun. Závěr programu tvořila návštěva Centra sociálních služeb v Tišnově a beseda s jeho klienty.