Hejtman Hašek poděkoval blanenským zastupitelům za spolupráci

Hejtman Michal Hašek zamířil v úterý 9. září 2014 na Blanensko. V rámci pracovního výjezdu po zasedání bezpečnostní rady kraje, které se uskutečnilo v Blansku, navštívil nejprve zdejší Domov Olga.

V doprovodu ředitelky Jany Kratochvílové si prohlédl jednotlivé terapeutické dílny denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením a zajímal se možnosti pomoci kraje tomuto nestátnímu zařízení.

V prostorách Muzea Blansko se pak uskutečnily konzultace hejtmana Michala Haška se starostou Ivo Polákem a ředitelkou muzea Evou Nečasovou o budoucnosti této kulturní instituce zřizované městem. Město Blansko totiž požádalo Jihomoravský kraj o zvážení možnosti převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko. O připojení se k jednání s Jihomoravským krajem projevilo dopisem zájem i město Boskovice, a to v souvislosti s možnostmi stejného převodu jím zřizované příspěvkové organizace města - Muzea Boskovicka. Jihomoravský kraj se v současnosti na činnosti obou muzeí podílí poskytováním finančních příspěvků na provoz a také prostřednictvím účelových dotací na konkrétní akce. „Po komunálních volbách oslovím nová vedení Blanska i Boskovic, abychom pokračovali v dalším jednání. Případné převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a Muzea Boskovicka krajem by přicházelo v úvahu od ledna 2016,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Hejtman Michal Hašek se následně zúčastnil jednání zastupitelstva města Blanska. V úvodu jednání poděkoval blanenským zastupitelům za jejich práci ve prospěch města Blansko a jeho občany v uplynulých čtyřech letech. Hejtman pak hovořil o hlavních prioritách spolupráce kraje a města Blanska, ke kterým patří oblast zdravotnictví a kultury. „Po ustavení nových městských samospráv se chci vrátit k memorandu o akutní zdravotní péči. Nová koordinační smlouva by měla být podepsána nejméně na jedno volební období krajské i městské samosprávy. Navrhnu, aby v této smlouvě byl stanoven pravidelný roční příspěvek kraje na provoz městských nemocnic v Blansku i Boskovicích,“ řekl hejtman Hašek, který dále zdůraznil potřebu koordinace projektů kraje, měst a obcí při čerpání z evropských fondů v novém programovém období. V dalším průběhu pracovní cesty hejtmana následovalo jednání v Ráječku.

foto JMKfoto JMKfoto JMK