Bezpečnostní rada kraje se v Blansku věnovala zajištění krizové připravenosti v okrese

Pod vedením hejtmana Michala Haška jednala v úterý 9. září 2014 v Blansku Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.

K tématům jednání bezpečnostní rady patřilo zajištění krizové připravenosti v okrese Blansko a informace o zajištění bezpečnosti v okrese z pohledu měst i jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Starosta Blanska Ivo Polák a starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek přiblížili realizovaná protipovodňová opatření. Jak starostové v diskusi zdůraznili, k hlavním problémům k řešení patří v rámci zlepšení dopravní infrastruktury chybějící páteřní komunikace R43 a oprava těch mostních těles, která jsou ve špatném stavu. Důležité je také zajistit efektivní financování opatření na ochranu proti povodním a úprava možnosti sankcí fyzickým osobám v případě porušení zásad prevence ochrany před povodněmi. Ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Milan Klusák zdůraznil, že se daří stabilizovat počet lékařů – záchranářů na Blanensku. Jak uvedl, zvýšila se dostupnost kvalitní neodkladné resuscitace, na Blanensku je už rozmístěno šest defibrilátorů.

Bezpečnostní rada se také věnovala připravenosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje na eventuální výskyt viru Ebola na jižní Moravě. Ředitel Krajské hygienické stanice JMK Jan Mareček informoval, že je zabezpečena trvalá telefonní dostupnost epidemiologa v případě podezření na vysoce nakažlivou nemoc. „Existuje postup pro praktické lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Krajská hygienická stanice sleduje výskyt Eboly ve světě, spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, jsou připraveny postupy pro případný výskyt takového onemocnění,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Jan Mareček. „Chci zdůraznit, že pravděpodobnost zavlečení tohoto onemocnění do České republiky a Jihomoravského kraje je hodnocena jako nízká, pravděpodobnost nekontrolovaného šíření onemocnění Ebola je pak v našich podmínkách prakticky nulová,“ řekl hejtman Michal Hašek. Podrobné informace jsou na webu Krajské hygienické stanice JMK http://www.khsbrno.cz/ . Bezpečnostní rada se rovněž zabývala přípravou na cvičení Blackout JMK 2014, které se uskuteční letos v listopadu.
foto JMKfoto JMK