Vinobraní – oslava vína i historie

5. 9. – 22. 11. 2014

Výstava v Jihomoravském muzeu ve Znojmě mapuje téměř padesátiletou historii patrně nejproslulejší a nejnavštěvovanější oslavy úrody vinné révy a historie, Znojemské historické vinobraní, od jejího založení Františkem Koukalem v 60. letech až po aktuálně poslední ročník 2013. Páteční vernisáže výstavy se za Jihomoravský kraj zúčastnila radní Bohumila Beranová.

Na jednom místě si mohou návštěvníci prohlédnout výběr fotografií, plakátů, programů, vstupenek či pohlednic z téměř všech uskutečněných let. Prezentovány jsou také dochované rekvizity a návrhy kostýmů M. Smutného z 60. let 20. století, ale i kostýmy z 90. let 20. století. Opomenuta nezůstala ani doba hlavní postavy vinobraní, Jana Lucemburského, která se na výstavě představuje reprodukcemi vzácných kronik nebo originálními dochovanými předměty (např. středověké poháry, dýka, kostěné hrací kostky, atd.). V neposlední řadě mají návštěvníci jedinečnou možnost zhlédnout videa Znojemského historického vinobraní z 60. a 90. let 20. století a nedávno uplynulých ročníků. Nahlédněte s námi do historie této velké slavnosti a připomeňte si, jak šel čas s vinobraním!

foto JMKfoto JMKfoto JMK