V Rajhradě slavnostně napustili nový rybník

V sobotu 6. září 2014 se v Rajhradě uskutečnilo slavnostní zvednutí stavidla v rámci napouštění rybníka Za starou pilou. Stavidlo u nového rybníka zvedl spolu s hejtmanem Michalem Haškem starosta města František Ondráček a předseda tamního rybářského spolku Lukáš Vágner.

Impuls k vybudování nového téměř dvouhektarového rybníka dali místní rybáři – investorem se stala právě místní organizace Moravského rybářského svazu. Realizace tohoto vodního díla přišla téměř na 4 miliony korun – Jihomoravský kraj přispěl prostřednictvím dotací celkovou částkou 600 tisíc korun. Hejtman Michal Hašek zdůraznil, že nový rybník nemá jen význam rybářský a jako nové rekreační místo. „Nový rybník má svůj velký význam i pro krajinu – toto nové vodní dílo může přispět k zadržení vody v krajině jak při dlouhodobém suchu, tak naopak při dlouhodobých deštích, které by zvedly hladinu Svratky,“ konstatoval Michal Hašek.

S pracemi na novém rybníku se začalo během prosince loňského roku, kdy byla odtěžena a odvezena ornice, následně práce pokračovaly výkopy a budováním výpustního a nápustného zařízení. První výlov rybníka místní rybáři plánují již na příští rok.

foto JMKfoto JMK