Hejtman předal dobrovolným hasičům v Deblíně nové auto

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v sobotu 6. září 2014 předal dobrovolným hasičům v Deblíně hasičské dopravní vozidlo.

Hejtman Hašek ocenil především skutečnost, že na pořízení vozidla se spojily prostředky městyse a kraje – na související úpravy hasičského auta Mercedes Benz přispěl Jihomoravský kraj částkou ve výši 400 tisíc korun.

Kraj každoročně finančně pomáhá všem složkám Integrovaného záchranného systému – jen v posledních pěti letech šlo o 180 milionů korun, které kraj poskytl profesionálním i dobrovolným složkám Integrovaného záchranného systému. Pro potřeby dobrovolných hasičů přitom kraj každoročně vyčleňuje finanční částku ve výši 30 miliónů korun, což je nejvíce ze všech regionů republiky. „Předávané vozidlo pro sbor dobrovolných hasičů v Deblíně názorně ukazuje, jakým způsobem jsou tyto prostředky použity,“ konstatoval Michal Hašek.
foto JMKfoto JMK