Pracovní návštěva hejtmana Michala Haška v Ivančicích

Další místem bilanční pracovní návštěvy hejtmana Michala Haška v obcích s rozšířenou působností na jižní Moravě byly v pátek 5. září 2014 Ivančice.

Po zprovoznění nového přechodu pro chodce na ulici Na Brněnce hejtman Hašek navštívil zdejší gymnázium, kde se po setkání s vedením školy seznámil s výukou ve druhém ročníku a se studenty hovořil o fungování Parlamentu ČR. Další zastávkou byl Penzion pro důchodce, kde hejtman Michal Hašek besedoval s klienty mj. o tom, co se v sociální oblasti kraji v posledních letech podařilo a co se plánuje do budoucna.

V další části pracovního výjezdu na Ivančicko navštívil hejtman Hašek místní muzeum a Městský úřad. „Se starostou Vojtěchem Adamem jsme jednali o aktuálních problémech města, zejména jsme se věnovali dopravní infrastruktuře, vodnímu hospodářství a integrovanému dopravnímu systému. Shodli jsme se na potřebě generální opravy sportovního hřiště Gymnázia Jana Blahoslava, které jsem dnes dopoledne navštívil,“ řekl po jednání na městském úřadě hejtman Michal Hašek. Závěr návštěvy tvořilo odpolední  setkání s profesionálními i dobrovolnými hasiči. Hejtman s nimi diskutoval o spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému i o chystaném rozšíření dotačního programu Jihomoravského kraje pro jednotky dobrovolných hasičů.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK