Kulatý stůl se věnoval pozitivním změnám v oblasti pro-rodinné politiky

Náměstek hejtmana Roman Celý zahájil ve čtvrtek 4. září 2014 v brněnském sídle Krajského úřadu Jihomoravského Kulatý stůl, věnovaný pozitivním změnám v oblasti pro-rodinné politiky Jihomoravského kraje v uplynulých dvou letech.

Náměstek Celý hovořil o nástrojích a opatřeních, která účinně podporují včasný návrat rodičů na pracovní trh. Zástupkyně neziskové organizace Prostor pro rodinu, o.s. představila výstupy projektu Evropského sociálního fondu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“.

Součástí Kulatého stolu v Brně byla i projekce části dokumentárního filmu „Cesty ke službám péče o děti“ a vernisáž výstavy „Radost z péče o malé děti“, která mapuje profesní cestu žen a vznik zařízení péče o děti v tomto projektu. Výstavu bude možné navštívit ve foyer krajského úřadu do 24. září 2014.
foto JMKfoto JMKfoto JMK