Výjezd na Vyškovsko

Ve středu 3. září 2014 se uskutečnil pracovní výjezd hejtmana Michala Haška na Vyškovsko a Bučovicko.

Hejtman Michal Hašek v úvodu své cesty jednal na vyškovské radnici se starostou Karlem Goldemundem o současných aktivitách a problémech města a regionu – jedním u ústředních témat diskuse, které se zúčastnil také náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík, byla problematika dotací organizacím v sociální oblasti.

„Návštěvou Vyškova jsem zahájil bilanční návštěvu ve všech jednadvaceti obcích s rozšířenou působností na jižní Moravě. Blíží se komunální volby a já jako hejtman cítím povinnost poděkovat stávajícím vedením radnic, seznámit se s aktuálními problémy a také říci, co nového chystá Jihomoravský kraj. Dnes na jednání zde ve Vyškově jsme se dotkli otázky modernizace trati Brno – Přerov, budování dopravní infrastruktury, hovořili jsme také o úvaze obchvatu Vyškova, což je ale otázka pro budoucí roky. Co se týká školství a sportu, jednali jsme o obnově zdejšího zimního stadionu. Nabídl jsem pomoc při jednání s ministerstvem školství i určitou pomoc ze strany Jihomoravského kraje. Budeme se bavit také o sociálních službách, protože od ledna příštího roku bude fungovat nová legislativa a sociální služby bude nově financovat Jihomoravský kraj namísto České republiky. Chci se proto podrobně seznámit s poskytovanými sociální službami na Vyškovsku a chci garantovat jako hejtman, že se lidé nemusí obávat přechodu financování ze státu na kraje. S vládou jsme vyjednali plynulý přechod finančních prostředků, dokonce se podařilo vyjednat navýšení odměňování lidí, kteří pracují v sociální sféře. To považuji za velmi významné,“ řekl hejtman Michal Hašek po jednání na vyškovské radnici. Jak zdůraznil, hlavním významem návštěvy je přesvědčit se, že dobře funguje komunikace kraje a města, komunikace krajských institucí ve Vyškově s městem a jeho zastupitelstvem.

Následně hejtman Hašek navštívil za doprovodu radního Marka Šlapala a ředitelky zařízení Dany Indrákové zdejší domov pro seniory, kde se seznámil s fungováním této krajské příspěvkové organizace a navštívil zdejší terapeutické centrum. V dalším průběhu pracovní cesty se uskutečnilo jednání hejtmana s vedením krajem zřizované Nemocnice Vyškov. Jak zaznělo na jednání hejtmana s vedením nemocnice a lékaři, kraj podpoří rekonstrukci zdejších výtahů a také upgrade informační sítě.

V rámci své cesty po Vyškovsku a Bučovicku navštívil hejtman Hašek také SOŠ a SOU ve Vyškově a jednal s představiteli města Bučovice v čele se starostou Radovanem Válkem. Při jednání na bučovické radnici patřily k hlavním tématům připravovaná výstavba domova pro seniory a budoucí obchvat Bučovic. Starosta Válek v této souvislosti ocenil fungující spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Posledním bodem dnešního pracovního výjezdu hejtmana Michala Haška na Vyškovsko a Bučovicko byla návštěva Domova pokojného stáří v Bučovicích, kde besedoval se seniory, kteří zde žijí.
foto JMKfoto JMKfoto JMK