Filharmonie Brno zahájila koncertní sezonu

Filharmonie Brno v pondělí 1. září 2014 zahájila v prostorách brněnského Besedního domu koncertní sezonu 2014/15. Za Jihomoravský kraj se slavnostní akce zúčastnili radní Bohumila Beranová a Jiří Němec.

Slavnostní zahájení sezony je pro brněnskou filharmonii každoročně příležitostí k bilancování uplynulé sezony a nastínění hlavních směrů vývoje orchestru pro nejbližší období.
foto JMK