Čínská delegace se zajímala o jihomoravské lázeňství

Delegace z čínské provincie Hebei se při své návštěvě Jihomoravského kraje 30. srpna 2014 zajímala také o úroveň zdejšího lázeňství. V rámci svého výjezdu na jih Moravy navštívili představitelé tohoto regionu v čele s guvernérem Zhang Qingweiem lázně v Lednici. O lázně v Lednici se při své nedávné návštěvě zajímala také další z čínských delegací z provincie Hainan.

Podpora lázeňství je jednou z priorit Jihomoravského kraje a kromě projektu v Pasohlávkách a v Ostrově u Macochy je to právě Lednice, která byla vytipována pro další rozvoj lázeňství a cestovního ruchu. V současnosti zde například probíhá budování kolonády, spojující lázeňskou zónu se zámeckým parkem. Jihomoravský kraj chápe rozvoj lázeňství jako jednu z forem podpory ekonomiky celého regionu. Přinese nejen nová pracovní místa, ale i příležitost jihomoravským podnikatelům. Návštěvníkům lázní nabídne i další formy trávení volného času – vinařskou turistiku, cykloturistiku a podobně. Kraj v této oblasti podporuje synergii veřejného i soukromého sektoru v rozvoji lázeňství a využívání evropských fondů.

Lázně Lednice zahájily svůj provoz v únoru 2007, kdy začaly léčit první ambulantní klienty. Hlavním léčebným zdrojem je jodobromová minerální voda, kterou přivádí do lázní z nedalekého vrtu. V květnu 2009 získaly Lázně Lednice statut léčebných lázní a tím se staly nejmladšími léčebnými lázněmi v ČR.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK