Závěrečná konference k projektu „Příběhy železné opony – cesty ke svobodě“

V prostorách brněnského hotelu Slovan se v úterý 26. srpna 2014 uskutečnila závěrečná konference k projektu „Příběhy železné opony – cesty ke svobodě“. Za Jihomoravský kraj se akce zúčastnil náměstek hejtmana Roman Celý.

Cílem projektu je zvýšení poznávacích možností o historii takzvané železné opony pro širokou veřejnost, zejména však mládež a zvýšení turistické atraktivity daného území – přibližuje tedy nedávnou historii rakousko-českého příhraničí a minulost rozdělené Evropy. Konferenci, na které byl představen také mobilní průvodce "Příběhy železné opony",  zorganizovalo Občanské sdružení PAMĚŤ a město Laa an der Thaya. Součástí akce byla také výstava „Překonej stěnu smrti“, která byla prezentována v Evropském parlamentu v Bruselu.

Podrobnosti na: http://www.sdruzenipamet.cz/pamet/index.php/projekty-z-evropskych-fondu/pribehy-zelezne-opony-cesty-ke-svobode .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK