Dotace pomůže vybudovat chráněné bydlení pro osoby s autismem

Rada Jihomoravského kraje v pondělí 25. srpna 2014 doporučila zastupitelstvu schválit dotaci pro obecně prospěšnou společnost Ruka pro život ve výši dvou milionů korun – tato finanční částka přispěje k vybudování šesti bytů chráněného bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra v Brně.

Jak uvedl hejtman Michal Hašek, v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, na kterém kraj úzce spolupracuje s obcemi s rozšířenou působností, je dlouhodobě řešena právě potřebnost vzniku pobytového zařízení pro osoby s autismem v kombinaci s agresivní poruchou. „Stávající pobytová zařízení z řad příspěvkových i neziskových organizací nejsou personálně ani odborně připraveny k přijímání těchto klientů vyžadujících specifickou péči. Právě agresivní porucha je jedním z nejčastějších důvodů k odmítnutí zájemců o službu. Namísto podpůrného systému sociálních služeb tak veškerá péče zůstává na rodinách. V případě záměru obecně prospěšné společnosti Ruka pro život se jedná o ojedinělý projekt, který rozšíří další možnosti zařazení se spoluobčanů s těmito formami postižení do běžného života a odlehčí rodinám, které péči o své blízké již nezvládají,“ konstatoval hejtman Hašek.

Stejně tak kraj dotací ve výši 85 tisíc korun přispěje spolku Dlouhá cesta na projekty Nejsme sami (jedná se o vytvoření sítě laických poradců pro pozůstalé) a “Dobrý posel špatných zpráv…“ (seminář na téma oznámení zprávy o tragickém úmrtí pozůstalým a další komunikace s nimi).

foto JMK