Na opravy krajských silnic míří dalších téměř 26 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje rozhodla na svém jednání 25. srpna 2014 navrhnout krajskému zastupitelstvu provést změny v rozpočtu kraje, které přinesou více než 25 milionů korun. Tato částka bude určena na nutné opravy krajských silnic.

„V průběhu letních měsíců jsem nechal provést rozpočtovou inventuru, jejímž cílem bylo prověřit volné zdroje v rozpočtu kraje. Na základě této práce krajských úředníků v průběhu prázdnin máme k dispozici 25,6 milionu korun, které dnes rada doporučila zastupitelstvu schválit na posílení financování Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Jde o prostředky, které by měly řešit otázku odpisu silničního majetku, tedy měly by být určeny na ty opravy krajských silnic, které nebylo možno financovat z evropských fondů. Jedná se o komunikace, které jsou v havarijním stavu. Jejich součástí jsou například mosty. Správa a údržby silnic Jihomoravského kraje má vytvořený předběžný seznam takovýchto silnic v každém okrese, kde by bylo možné tyto finanční prostředky co nejdříve použít. Znamená to, že k tomu, co bylo schváleno na červnovém zastupitelstvu, nyní přibude tato částka, která pomůže na základní opravy silniční infrastruktury v regionu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK