Kraj nesouhlasí s termínem a způsobem uzavření Pisáreckého tunelu

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v pondělí 25. srpna 2014 jednala o záměru Ministerstva dopravy ČR uzavřít od 1. září letošního roku Pisárecký tunel. Jak na následné tiskové konferenci konstatoval hejtman Michal Hašek, krajská rada s tímto záměrem nesouhlasí a bude jednat o jiném způsobu či pozdějším termínu uzavření této dopravně velmi důležité spojnice.

„Krajská rada zásadně nesouhlasí s tímto opatřením ministerstva dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR, v jehož správě je dotčená komunikace. Byl jsem pověřen jednat co nejdříve s ministrem Antonínem Prachařem, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími dotčenými orgány a institucemi, aby Pisárecký tunel v ideálním případě nebyl uzavřen vůbec. A pokud by přece jen měl být uzavřen, tak aby se tak stalo v pozdějším termínu - a to především s ohledem na konání tradičního strojírenského veletrhu. Neumím si představit, že by ke všem dopravním komplikacím, které přinášejí současné opravy komunikací v Brně a nejbližším okolí, přibylo ještě uzavření Pisáreckého tunelu. Budeme tedy jednat o tom, zda je opravdu potřeba uzavřít tunel úplně a zda neexistuje jiný způsob, jak by zde Ředitelství silnic a dálnic ČR mohlo zrealizovat opatření týkající se monitoringu požárních čidel,“ konstatoval na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.