Michal Hašek: Stát počítá s podporou motocyklové Velké ceny i v příštím roce

O budoucím modelu financování Grand Prix České republiky jednal dnes v pátek 22. srpna 2014 hejtman Michal Hašek s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem a jeho náměstkem pro sport Petrem Hulínským.

„Ministr Chládek potvrdil, že vláda podporuje další existenci a konání Grand Prix ČR v Brně, pro příští rok se počítá s podporou v rozsahu 20 až 40 milionů korun. To je dobrá zpráva. Dalším krokem bude audit všech ekonomických údajů, které souvisí s konáním Velké ceny. Zadá ho ministerstvo školství a Jihomoravský kraj a zhodnotí se tak přínos Velké ceny pro ekonomiku státu, kraje i města Brna z hlediska tržeb, daní a podobně. Na základě auditu se vláda rozhodne o svém podílu na financování Velké ceny. Novým prvkem je budoucí participace podnikatelské veřejnosti na financování Velké ceny. Požádal jsem šéfa regionální hospodářské komory Michala Štefla, aby byly osloveny podnikatelské subjekty, které jsou dominantně spojeny s konáním Velké ceny. Mám na mysli hotely, restaurace, čerpací stanice. Půjde o apel, aby se také zúčastnily akce na zachování motocyklové Grand Prix – zatím formou symbolického příspěvku.

Státní podpora na zalistovací poplatek by pro příště už nešla společnosti Automotodrom Brno, ale peníze by byly směřovány buďto nové právnické osobě, která bude založena státem, krajem a městem Brnem, nebo v případě druhé varianty by finanční podpora směřovala Jihomoravskému kraji, který by byl sám žadatelem o zalistovací poplatek na licenci na konání Velké ceny. Jde o pracovní varianty, není rozhodnuto, která z nich bude využita.

Předpokládám, že po vyjasnění podílu vlády na financování Velké ceny proběhne další jednání zástupců Jihomoravského kraje a společnosti Dorna o jednom z těchto modelů. Považuji to za nejčistší řešení, které bude odpovědí pro všechny, kteří říkají, že není transparentně hospodařeno s veřejnými prostředky určenými pro Velkou cenu, takto by byl doložitelný každý jeden haléř,“ řekl hejtman Michal Hašek.