Hodějice hostily soutěž koní v orbě

Náměstek hejtmana Roman Celý se v sobotu 16. srpna 2014 v Hodějicích zúčastnil zahájení Soutěže koní v orbě. V průběhu šampionátu kromě soutěže v orbě jednotlivé týmy srovnaly také své vozatajské dovednosti a uskutečnilo se zde též mistrovství České republiky malých koní ve vozatajských disciplínách.

Podrobnosti o programu obou soutěžních dnů zde: http://www.hodejice.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah85_1.pdf&original=plakat_2014.pdf .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK