Kraj má stále zájem o hustopečskou nemocnici

V brněnském sídle Jihomoravského kraje se dnes ve čtvrtek 7. srpna 2014 uskutečnila první oficiální informativní schůzka zástupců kraje a města Hustopeče po neúspěšném pokusu města Hustopeče pronajmout nemocnici.

„Zástupci města nás seznámili s tím, že mají zájem ještě do komunálních voleb zájem činit další kroky v otázce hledání nového provozovatele hustopečské nemocnice. Zástupci Jihomoravského kraje znovu ubezpečili o zájmu se zúčastnit takového eventuálního výběrového řízení. Úkolem kraje je mj. zajistit veřejnou službu poskytnutí zdravotní péče obyvatelům kraje a Hustopečsko je integrální součástí jižní Moravy. Jako hejtman musím mít na prvním místě zájem občanů kraje. Nabízíme jako alternativu, aby nemocnice v Hustopečích měla nadále veřejného provozovatele. Naší výhodou je, že jsme zřizovateli řady okolních krajských nemocnic – nejbližší je nemocnice v Břeclavi – logicky počítáme s tím, že kdyby kraj provozoval hustopečskou nemocnici, tak dojde k určitému propojení a k tomu, že tato nemocnice bude více zaintegrovaná do systému krajského zdravotnictví,“ řekl po jednání hejtman Michal Hašek.

Starosta Hustopečí Luboš Kuchynka ocenil, že kraj má nadále zájem o provozování nemocnice: „Budeme uvažovat o dalším postupu, Jihomoravský kraj je stále ve hře a jsem tomu rád. Rozhodnutí o tom, kdo definitivně bude novým provozovatelem nemocnice, necháme po komunálních volbách na nové zastupitelstvo města Hustopeče“.