Hejtman Hašek jednal s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny

Vzájemná spolupráce s krajem zřizovanými nemocnicemi a příprava Memoranda k následné a dlouhodbé péči patřily k hlavním tématům jednání hejtmana Michala Haška s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňkem Kabátkem a předsedou správní rady VZP Jiřím Běhounkem ve čtvrtek 7. srpna 2014 v brněnském sídle Jihomoravského kraje.

Hejtman Hašek po jednání, kterého se zúčastnil také krajský radní Marek Šlapal a ředitel regionální pobočky VZP Jiří Kořínek, ocenil práci současného vedení VZP. „Díky korektní komunikaci se podařilo překonat složité období související s podobou úhradové vyhlášky. Jsem rád, že ze strany VZP nejsou koncepční připomínky k fungování jihomoravských nemocnic. Vedení VZP dnes mělo možnost vyslechnout konkrétní připomínky od ředitelů krajem zřizovaných zdravotnických zařízení. Pro mne je klíčové, že veřejné zdravotnictví na jižní Moravě bez problémů funguje, oceňuji velmi pozitivní hospodářské výsledky jednotlivých zařízení. Do budoucna chceme s VZP spolupracovat na další koncepci akutní i následné péče,“ řekl hejtman Hašek. „Máme za sebou dobrovolnou redukci v počtu akutních lůžek. Memorandum k následné péči prochází v současné době připomínkami. Nebudeme podporovat nějaké dramatické navyšování celkového počtu lůžek následné péče privátním sektorem, protože podle analýz pojišťoven, ale i kraje, měst a obcí není to v tuto chvíli potřeba,“ řekl hejtman Hašek, který uvedl, že v současné době je v Jihomoravském kraji celkem 1226 lůžek následné péče.

Také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek vyjádřil spokojenost se stabilitou zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. „Velmi intenzivně spolu komunikujeme při přípravě třetího memoranda k následné péči. Jihomoravský kraj je v tomto směru lídrem v systémových opatřeních. Vážím si toho, že cílem memoranda není navýšení, ale efektivita stávajících kapacit, je to krok ke vzorovému řešení pro další kraje,“ uvedl ředitel Kabátek. Předseda správní rady VZP Jiří Běhounek v této souvislosti konstatoval, že již uzavřená memoranda v oblasti zdravotní péče na jižní Moravě nejsou jen napsaná na papíře, ale dochází k jejich konkrétní realizaci.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK