Kraj podpořil další začínající podnikatele

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve středu 6. srpna 2014 schválila poskytnutí dotací v celkové výši 851 tisíc korun v rámci „Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele“ vyhlášeného pro rok 2014.

„Jihomoravský kraj už řadu let podporuje začínající podnikatele. Dnes jsme rozhodovali o dvanácti nových žádostech. Jde o lidi, kteří bydlí ve strukturálně postižených okresech, tedy na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. Začínají svoje soukromé podnikání a podle dotačních pravidel získají podporu ve výši od 35 do 80 tisíc korun. Podnikají v různých oblastech - ve stavebnictví, autodopravě, včelařství, prodeje zdravé výživy a podobně. Podporujeme je proto, že právě v těchto okresech je velmi složité na trhu práce najít klasické místo. Ceníme si toho, že tito lidé mají odvahu a sebevědomí postavit se na vlastní nohy a začít podnikat na živnostenské oprávnění,“ řekl hejtman Michal Hašek.