Memorandum o spolupráci se Svazem vinařů České republiky

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve středu 6. srpna 2014 schválila uzavření memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Svazem vinařů České republiky. Jeho záměrem je vzájemná spolupráce při podpoře, propagaci a dalším rozvoji vinohradnictví a vinařství na jižní Moravě, a další šíření dobrého jména jihomoravských vinařů a Jihomoravského kraje jakožto předního regionu České republiky v oblasti pěstování vinné révy a výroby vína.

„Jsme zřizovatelem jediné vinařské školy v republice. Chceme, aby to byli právě jihomoravští vinaři, kteří doporučí, co má být odbornou náplní vzdělávání na této škole. Předpokládám po podpisu memoranda vznik pracovní skupiny, složené z vynikajících vinařů. V drtivé většině jsou stejně absolventy valtické školy. Oslovíme je se žádostí, aby nám pomohli nasměrovat tuto školu do moderních trendů ve vinařství a vinohradnictví,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Společným cílem Jihomoravského kraje a Svazu vinařů České republiky je finančně, materiálně a organizačně spolupracovat při řešení odborných a hospodářských témat, která se dotýkají vinohradnictví a vinařství. Zúčastněné strany budou spolupracovat při přípravě stanovisek a předkládání legislativních návrhů Jihomoravského kraje ke změnám právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství, a to zejména v oblasti boje proti padělání vína nebo jiného alkoholického nápoje a také při podpoře produkce zdravotně nezávadných výrobků z hroznů vinné révy.