Prohlášení předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška k dohodě o zachování sítě poboček České pošty

Vítám dnešní dohodu premiéra a ministra vnitra o tom, že zůstane zachována pobočková síť České pošty na území České republiky. Nicméně k požadavku premiéra, aby se do budoucna na provozu podílely finančně také kraje, bych rád řekl jako předseda Asociace krajů, že my jsme samozřejmě také připraveni se podílet na financování fungování České pošty.Máme ale zájem v takovém případě, kdy součástí toho budou i peníze krajů, být součástí kontrolních orgánů České pošty. To znamená, zůstane-li Česká pošta státním podnikem, tak chceme, aby zástupce krajů byl zastoupen v dozorčí radě České pošty, abychom viděli, že nakládání s finančními prostředky je efektivní. Jsme připraveni jednat o budoucnosti pobočkové sítě včetně financování krajů, ale pokud mají kraje do budoucna přispívat na fungování takovéto veřejné instituce, tak za podmínky, že budou mít možnost také efektivně kontrolovat finanční prostředky na její fungování.

 

Michal Hašek,
předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje