Michal Hašek: Kraj pomůže státu s výkupem pozemků pod plánovanými strategickými komunikacemi

Jihomoravský hejtman řešil s ministrem dopravy hlavní projekty na jihu Moravy

Hejtman Michal Hašek v úterý 5. srpna 2014 jednal v brněnském sídle Jihomoravského kraje s ministrem dopravy Antonínem Prachařem o hlavních dopravních projektech na území jižní Moravy.

K tématům jednání, kterého se zúčastnili také náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík a ředitel úseku plánování a výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR Tomáš Čížek, patřilo mj. dokončení Velkého městského okruhu v Brně a rekonstrukce Železničního uzlu Brno. „Hovořili jsme také o obchvatu Mikulova, první etapě chybějícího dálničního spojení Brna a Vídně, o silnici Pohořelice – Znojmo nebo o dokončení obchvatu Znojma a zahájení obchvatu Břeclavi,“ řekl hejtman Hašek. „Jsem rád, že po letech se významně blýská na lepší časy. Zdá se, že v horizontu několika málo let stát jako investor začne dobudovávat významnou dopravní infrastrukturu na jižní Moravě. S panem ministrem jsme se dohodli, že úředníci Jihomoravského kraje pomohou státu s otázkou výkupu pozemků pod plánovanými strategickými komunikacemi. Půjde o pilotní projekt takovéto spolupráce státu a kraje v rámci České republiky. Věřím, že se osvědčí a budeme přesvědčovat také ostatní hejtmany prostřednictvím Asociace krajů, aby všechny kraje pomohly státu. Jednal jsem dnes s brněnským primátorem Onderkou, stejnou pomoc nabízí ve věci Velkého městského okruhu Magistrát města Brna. Průlomová věc spočívá v tom, že by obce, města a kraje pomohly státu s výkupem pozemků,“ zdůraznil hejtman Hašek.
Ministr Prachař tuto iniciativu velmi uvítal. Jak řekl, úředníci na obcích a krajích mají daleko blíže k občanům a dokáží s nimi daleko více diskutovat. „Co se týká obchvatů měst, pro mne je dobrá zpráva, že v případě Mikulova můžeme pokračovat bez ohledu na zrušené Zásady územního rozvoje kraje. Jde o obchvat, který bude navazovat na silnici, kterou připravuje rakouská strana směrem k hranicím. V případě výstavby komunikace R 43 jsme se dohodli, že zvážíme možnost přípravy zásad územního rozvoje, které se budou týkat této komunikace jako jednu z alternativních variant před přípravou Zásad územního rozvoje celého kraje. Je to ale otázka dalších diskusí, jsme připraveni se účastnit jednání pracovních skupin,“ řekl ministr Prachař. Podle hejtmana Haška jde o novou věc, kde se prozkoumá její možnost. „Pokud to nepůjde, držíme harmonogram příprav Zásad územního rozvoje kraje,“ uvedl Michal Hašek.
Ministr Prachař na brífinku po jednání hovořil také o chystané rekonstrukci Železničního uzlu Brno. Jak uvedl, je třeba, aby Brno mělo kvalitní dopravní připojení a modernizované železniční úseky pro co nejvyšší rychlost vlaků. Hejtman Michal Hašek zdůraznil, že plně respektuje právo občanů města Brna vyjádřit se v místním referendu. „Otázkou je, jestli by o tom neměli rozhodovat šířeji i další občané Jihomoravského kraje, protože desítky tisíc lidí denně dojíždějí do Brna právě vlakem. Každopádně Jihomoravský kraj podpoří každé řešení, se kterým přijde stát, které bude znamenat, že se skutečně začne rekonstrukce Železničního uzlu Brno,“ řekl Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK