Stanovisko Asociace krajů ČR k sankcím přijatým EU vůči Ruské federaci

Asociace krajů ČR dlouhodobě spolupracuje s podnikateli a firmami v jednotlivých krajích na posilovaní regionálních ekonomik, udržovaní a posilování zaměstnanosti a v rámci regionální ekonomické diplomacie i na podpoře rozvoje ekonomických vztahů s regiony v EU i mimo EU, včetně Ruské federace a Ukrajiny. Hluboce litujeme probíhajícího ozbrojeného konfliktu a všech jeho obětí, věříme, že pouze diplomatické řešení může přinést zklidnění situace a ukončení ozbrojených střetů. Podporujeme zahraniční politiku vlády ČR, máme zároveň zájem na stabilních vztazích s regiony Ruské federace i Ukrajiny, které kraje ČR trpělivě budovaly v posledních 10 letech.

Zítra začnou platit nové zpřísněné sankce EU vůči Ruské federaci. Věříme, že vláda zohlední při jejich implementaci české firmy a subjekty, které realizují nebo mají nasmlouvány kontrakty v jednotlivých regionech Ruské federace či s podnikatelskými subjekty z Ruské federace.
Žádáme vládu o zpracovaní dopadové studie na český průmysl a ekonomiku země i jednotlivých regionů včetně cestovního ruchu a lázeňství a její projednaní s Asociací krajů ČR a podnikatelskými komorami či svazy.
Situaci v jednotlivých krajích budeme ve spolupráci se sociálními partnery-zaměstnavateli a odbory průběžně monitorovat prostřednictvím krajských tripartit.
V případě déletrvajících či rozšířených sankcí či eventuálních vznikajících sociálních problémů spojených například s ohrožením zaměstnanosti, požádáme o společné jednaní vlády, Asociace krajů ČR a dotčených sociálních partnerů-podnikatelských komor či svazů a odborů o možných kompenzačních opatřeních negativních dopadů uplatňování sankcí zejména na zaměstnanost v dotčených regionech.


Michal Hašek,

předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje