Michal Hašek jednal s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým

V pondělí 14. července 2014 se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uskutečnilo jednání hejtmana Michala Haška s prezidentem Hospodářské komory (HK) České republiky Vladimírem Dlouhým a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy a viceprezidentem celostátní komory Michalem Šteflem.

Prezident HK Vladimír Dlouhý zahájil svoji pondělní návštěvu jižní Moravy poklepáním základního kamene projektu Biology Park Brno. „V Brně a Jihomoravském kraji byl v této oblasti rozvoje inovačních center učiněn skutečně obrovský kus práce. Je to věc, kterou jako ekonom cítím jako velmi potřebnou. Velmi si také cením diskuse s hejtmanem Haškem, v rámci které jsme probrali nejen pozitiva, ale problémy, které trápí kraj,“ uvedl Vladimír Dlouhý. „Zhodnotili jsme společně naše silné stránky, ke kterým patří právě oblast rozvoje vědy, výzkumu a inovací, ale hovořili jsme i o slabých stránkách. Informoval jsem představitele Hospodářské komory ČR o aktuálním stavu budování dopravní infrastruktury v kraji. Tedy nejen o problému dobudování dálnice na Vídeň, ale také o dalších významných silničních stavbách: silnici I/53 na Znojmo, o spojení z Břeclavi a Hodonína na Zlínský kraj a tedy komunikaci I/55. Informoval jsem také o současném stavu silnice I/43 a nevyhnuli jsme se ani tématu přestavby železničního uzlu Brno. Shodli jsme se na tom, že kvalitní dopravní infastruktura je nezbytná pro to, aby investoři na jižní Moravě mířili i do dalších částí kraje. Tedy nejenom do Brna a nejbližšího okolí, ale i do strukturálně postižených oblastí regionu – například na Hodonínsko, Znojemsko nebo na Břeclavsko,“ popsal jednání Michal Hašek.

Jak následně dodal, podrobně s Vladimírem Dlouhým diskutovali o problematice školství. „S panem prezidentem Dlouhým jsme se dohodli, že v průběhu měsíce září se na jižní Moravě sejdeme se všemi hejtmany České republiky, abychom zde jednali o velmi úzké spolupráci právě v podpoře a rozvoji technického a učňovského školství. Je to naprosto logické – Hospodářské komora totiž zastupuje podnikatele, kteří hledají potřebné pracovníky a umisťují je na pracovním trhu, a kraje mají zodpovědnost za přípravu mladých lidí v oblasti středního školství. Já věřím, že Asociace krajů ČR a Hospodářské komora v této oblasti mohou sehrát klíčovou roli,“ řekl hejtman Hašek. Jak dále konstatoval Michal Hašek, nevyhnuli se ani tématu falšování vína a souvisejících krocích kraje, hejtman také informoval zástupce Hospodářské komory ČR o posledních aktivitách Jihomoravského kraje ve sféře regionální ekonomické diplomacie, kterou vede jižní Morava a také další kraje.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK