TK 25. 6. 2007

Tisková konference 25. června 2007

 

 

 

Úrazová nemocnice Brno

 

1)                 V případě, že bude realizován návrh na přestěhování Úrazové nemocnice (ÚN) do prostoru FN v Brně – Bohunicích, bude nutné provést investice – především kvůli změně evakuačního plánu.

2)                 Na základě informací složek IZS (Integrovaného záchranného systému) se potvrdilo, že je nutné zachovat stávající „traumatým“, vč. zdravotníků zajišťujících návazné činnosti.

3)                 Vzhledem k finanční náročnosti provozu a nutným investicím do ÚN si nedovedu představit, že zřizovatelskou funkci ÚN by mohlo převzít město Brno.

4)                 Z hlediska bezpečnosti bude JMK důsledně řešit nutnost vypracovat nový traumatologický plán. Současně bude JMK v souvislosti s budoucím umístěním ÚN řešit také umístění Záchranné zdravotní služby JMK. Bez spolupráce s MZd nelze tento problém vyřešit.

5)                 Z hlediska dopravní dostupnosti je třeba zvážit, zda je vhodná případná kombinace umístění ÚN a víceúčelové sportovní haly v těsné blízkosti.

 

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje