V univerzitním kampusu zahájili výstavbu biotechnologického parku

Hejtman Michal Hašek se v pondělí 14. července 2014 zúčastnil slavnostního zahájení stavby projektu „Biology park Brno“.

V prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích tak vznikne nový biotechnologický park s napojením na Středoevropský technologický institut CEITEC a pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT). Areál se nachází v těsném sousedství Inkubátoru biomedicínských technologií INBIT a tato oblast přímo navazuje také na areál Fakultní nemocnice Brno. Hejtman Michal Hašek ocenil především skutečnost, že umístění biotechnologického parku umožní jeho efektivní propojení s již existující vědecko-výzkumnou infrastrukturou.

V rámci projektu bude vybudováno a vybaveno 6 440 m2 plochy biotechnologicky orientovaného vědeckotechnického parku a 200 m2 podnikatelského inkubátoru.

Vybudovaný biotechnologický park a související podnikatelský inkubátor vytvoří organizované prostředí pro zabezpečení spolupráce veřejných a soukromých vědeckých a inovačních subjektů, s cílem lepšího průniku inovačních technologií, výrobků a služeb na trh.

Zahájení provozu parku se plánuje na srpen příštího roku. Podrobnosti na www.biologypark.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK