V Brně se konal 25. ročník Katolické charismatické konference

Ve dnech 9. až 13. července 2014 se na brněnském výstavišti konal 25. ročník Katolické charismatické konference. Její účastníky pozdravil také náměstek hejtmana Stanislav Juránek, který konferenci zaštítil spolu s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Program konference tvořily přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Nechyběly také koncerty a divadelní představení. Součástí setkání věřících byl i program pro děti. Podrobné informace a program konference jsou na http://konference.cho.cz/  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK