Krajské zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 28 milionů korun pro sbory dobrovolných hasičů obcí

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 19. června 2014 schválilo dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech.
„Doporučení na rozdělení této částky připravila odborná komise složená z hasičů a krajská rada jejich návrh akceptovala. Za uplynulé roky jde o celkovou částku 180 milionů korun, která je už znát na hasičském vybavení. Na základě podnětů z jednotlivých hasičských sborů budeme od příštího roku v rámci tohoto dotačního programu přispívat také na údržbu a obnovu hasičských zbrojnic,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016, který byl schválen loni v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu cisternové automobilní stříkačky (nebo jenom cisterny) se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.
Konkrétní rozdělení dotací je ZDE (xls, 80 kB)