Delegace kraje navštívila Brusel

Delegace Jihomoravského kraje pod vedením náměstka hejtmana Romana Celého se 9. července 2014 v Bruselu zúčastnila tradiční "Czech Wine Party", kterou organizuje Stálý představitel ČR při EU ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a Jihomoravským krajem.

Při této příležitosti se podařilo navázat přímý kontakt s nově zvolenými poslanci Evropského parlamentu, jejichž podpora bude klíčová při dalším prosazování zájmů JMK na úrovni EU. Kromě toho se uskutečnilo jednání delegace JMK s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU na téma strukturálních fondů a jejich čerpání. Jednalo se o posílení spolupráce se Stálým zastoupením ČR při EU a představení priorit JMK na úrovni EU, zhodnocení aktuální situace a získání nových informací ohledně této problematiky.

Součástí akce byla i propagace Jihomoravského kraje (zejména projektů a turistických lákadel) a jihomoravského vína, podpora turistického ruchu v kraji a vinařské turistiky.

foto JMKfoto JMKfoto JMK