Kraj se nevzdává možnosti účastnit se tendru na provoz Nemocnice Hustopeče

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 10. července 2014 vzala na vědomí informaci radního Marka Šlapala o jednání s vedením města Hustopeče, které se týkalo podmínek veřejné soutěže na provozování Nemocnice Hustopeče.

„Vedení města Hustopeče zjednodušeně řeklo, že nemá co měnit na podmínkách provozování nemocnice, krajská rada konstatovala, že tyto podmínky jsou diskriminační. Rada proto schválila vypracování právní analýzy o dalších možných krocích a postupech. Primárním zájmem, který vede k aktivitě kraje v této věci, je udržení veřejného zdravotnictví také na Hustopečsku. Nevzdáváme se možnosti zúčastnit se tohoto tendru, ovšem chceme, aby tento tendr probíhal férovým způsobem, aby jeho podmínky nebyly diskriminující vůči Jihomoravskému kraji,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.