Závěr kontroly konstatuje, že CEJIZA nepochybila

Rada Jihomoravského kraje se na svém čtvrtečním (10. července 2014) jednání zabývala výsledkem kontroly veřejných zakázek ve společnosti CEJIZA (Centrální jihomoravský zadavatel), která je založena za účelem realizace centrálního nákupu zboží a materiálu pro všechny organizace zřízené Jihomoravským krajem.

„Jako hejtman jsem se zavázal, že v této společnosti bude provedena kontrola v návaznosti na témata, která nedávno probírala média v souvislosti s břeclavskou sociální demokracií a konkrétně krajským zastupitelem Igorem Chlupem. Rada obdržela finální zprávu o provedené kontrole a její závěr je jednoznačný – nebyla shledána žádná pochybení v šetřených veřejných zakázkách a nedošlo k žádnému postupu, který by porušoval zákon nebo který by mohl ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek. Byla přezkoumána všechna výběrová řízení, kterých se jako člen výběrové komise zúčastnil právě krajský zastupitel Igor Chlup,“ konstatoval po jednání rady hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK