Most přes železniční koridor v Pouzdřanech dokončen

Ve čtvrtek 10. července 2014 se za přítomnosti představitelů kraje uskutečnilo slavnostní otevření nového mostu přes železniční koridor v obci Pouzdřany.

Původní betonový objekt (viz první fotografie) byl vybudován v roce 1932, hlavním důvodem stavby nového mostu byl havarijní stav objektu. Samotná realizace stavebních prací byla zahájena 6. května 2013 předáním staveniště firmě SDS EXMOST, která zvítězila v otevřeném zadávacím řízení s celkovou cenou vč. DPH ve výši 30, 7 milionu Kč, což představovalo úsporu oproti původně kalkulovaným nákladům téměř 50 %.

Stavební práce byly zahájeny stavbou provizorní lávky pro pěší. Úplná uzavírka a odklon silniční dopravy na objízdné trasy byl od 8. srpna 2013 s termínem opětovného zprovoznění objektu do 30. června 2014. Projekt je finančně podporován z fondů EU v rámci programu ROP NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Předpokládaná výše podpory je stanovena ve výši 85 % skutečně vynaložených způsobilých nákladů. Stavba nového mostu je přínosem zejména pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ale i provozu na mezinárodním železničním koridoru Brno – Břeclav.

Podrobná zpráva ZDE (doc, 384 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMK