foto 1 foto 2

Společenský večer Duchovní služby Armády ČR

V prostorách pastoračního centra Duchovní služby Armády ČR v Lulči se v sobotu 5. července 2014 uskutečnil tradiční společenský večer Duchovní služby Armády ČR. Za Jihomoravský kraj se slavnostní akce zúčastnil náměstek hejtmana Roman Celý.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK