Uzavírka VMO v Brně – ul. Provazníkova, Tomkovo náměstí

Upozorňujeme všechny řidiče, že od úterý 8. července bude zahájena částečná uzavírka Velkého městského okruhu v Brně (silnice I/42), ul. Provazníkova v úseku Tomkova náměstí.

 
Z důvodu celoplošné opravy obrusné i ložné vrstvy vozovky bude částečně uzavřen Velký městský okruh v ul. Provazníkova, a to od Tomkova náměstí po most přes řeku Svitavu. Práce budou probíhat po etapách s postupným převedením dopravy do protisměru. Nejprve bude uzavřen jízdní pás směr jízdy Svitavy (Husovický tunel) a následně jízdní pás směr jízdy Židenice. Doprava z uzavřeného úseku bude vždy převedena do protisměru, v každém směru jízdy tak bude průjezdný pouze jeden jízdní pruh. V průběhu celé uzavírky bude uzavřeno v křižovatce Tomkovo nám. levé odbočení ze silnice I/42 (z VMO) na Dukelskou třídu (tj. směr Husovice). Objížďka pro vozidla jedoucí směr Husovice (Dukelská třída) z VMO od Židenic je vedena křižovatkou Karlova v přímém směru po silnici II/374 (ul. Karlova, Selská), dále ul. Valchařskou (mostem přes řeku Svitavu) dále přes Tomkovo náměstí jízdou v přímém směru na Dukelskou třídu.

Termín uzavírky (obou etap opravy) je od 08.07.2014 max. do 27.07.2014. Investorem opravy silnice je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno. Zhotovitelem stavebních prací je společnost EUROVIA CS, a.s.

Po celou dobu částečné uzavírky nebude v dotčeném úseku silnice I/42 provozována drážní trolejbusová doprava. Trolejbusy budou v plném rozsahu nahrazeny autobusy. Stávající zastávka MHD „Tomkovo náměstí“ bude přeložena do úseku za křižovatku Tomkovo náměstí směrem k Husovickému tunelu (dle jednotlivých etap částečné uzavírky se přeložení zastávky bude týkat postupně obou směrů jízdy).

Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy a k vysoce překročené kapacitě tohoto úseku Velkého městského okruhu je nutno počítat se zdržením a s kongescemi dopravy, zejména v ranní a odpolední dopravní špičce. Žádáme řidiče o pochopení a ohleduplnost na silnici.