Hejtman Hašek jednal telefonicky s ministrem školství a primátorem o motocyklové GP

S ministrem Chládkem jsem dnes s ohledem na změnu jeho programu jednal o motocyklové velké ceně telefonicky téměř půl hodiny. Znovu jsem jako hejtman Jihomoravského kraje i jménem primátora Brna poděkoval za včerejší podporu GP ČR 2014, kterou schválila vláda na návrh ministra školství ve výši 30 milionů korun. Vyjádřil jsem plnou připravenost kraje i města jednat o podpoře budoucnosti GP ČR v Brně včetně víceleté finanční podpory. Vyjádřil jsem politování nad včerejšími výroky představitelů Automotodromu Brno, které bohužel zkomplikovaly další jednání s vládou. Požádal jsem jménem kraje a města pana ministra, aby tlumočil premiérovi a vládě naše přesvědčení o přínosech další existence GP v Brně pro ČR, jižní Moravu i Brno. Souhlasím s požadavkem na jasné a průhledné financování GP z veřejných rozpočtů formou podpory státu, kraje i města na tzv. zalistovací poplatek jako nutnou podmínku pořádání závodu GP v Brně. Nyní budu komunikovat s primátorem Onderkou a vedením Automotodromu Brno o přípravě podkladů k jednání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které se uskuteční během cca 10 dnů. Zároveň se dopisem obracím na předsedu vlády Bohuslava Sobotku se žádostí o schůzku ve formátu premiér, hejtman a primátor k variantám budoucnosti GP ČR v Brně. Automotodromu Brno zároveň sdělím, že je třeba dle mého odhadu minimálně 5 - 6 týdnů k dalším jednáním a přípravě eventuálních podkladů pro rozhodnutí vlády ve věci GP, pokud se nám s primátorem Onderkou podaří přesvědčit premiéra a kabinet o účelnosti dalších jednání i přes včerejší emotivní výroky představitelů Automotodromu Brno.

Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje