Otevřena silnice II/152 Ivančice - Polánka

Novou silnici mezi Ivančicemi a Polánkou v celkové délce sedmi kilometrů v pondělí 30. června 2014 slavnostně předali do užívání představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Silnice II/152, na které se uvedený úsek nachází, patří k dopravně významným silničním tahům Jihomoravského kraje. Hejtman Hašek při otevření silnice ocenil koordinaci s investicemi měst Moravský Krumlov a Ivančice, která se finančně podílela na výstavbě nových chodníků, domovních přípojek, přeložek inženýrských sítí či výstavbě nové kanalizace.
„Jedná se o další z řady velkých dopravních staveb, které Jihomoravský kraj v letošním roce realizuje. Velmi mne těší, že tak jako v jiných případech, se zde podařilo při její realizaci výrazně ušetřit – díky otevřenému výběrovému řízení na této silnici představuje rozdíl mezi předpokládanou cenou a výslednou 40 procent,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Celkové náklady stavby na stavbu nové silnice jsou 77 milionů korun. Rekonstrukce silnice II/152 Ivančice – Polánka je finančně podporována z fondů EU v rámci programu ROP NUTS 2 Jihovýchod s předpokládanou dotací ve výši 85 % způsobilých výdajů. Předpokládaná výše dotace z fondů EU je 57 milionů korun, zbývající výdaje na spoluúčast a nezpůsobilé výdaje ve výši 20 milionů korun jsou finančně řešeny v rozpočtu Jihomoravského kraje a Města Moravský Krumlov.

Podrobná tisková zpráva je ZDE (doc, 28 kB). 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK