Jednání s italskými investory

Hejtman Michal Hašek se ve středu 25. června 2014 sešel v prostorách brněnského sídla krajského úřadu s delegací italských investorů.

Spolu s náměstkem hejtmana Romanem Celým se Michal Hašek sešel s představiteli celkem 12 italských společností, kteří zamířili do Brna, aby zde následně jednali se zástupci jihomoravských firem. Hejtman Hašek na setkání představil italské delegaci Jihomoravský kraj jako region, který věnuje mimořádnou pozornost podpoře vědy, vzdělání a inovací a v současnosti klade důraz na rozvoj spolupráce nejen s tradičními partnery v rámci Evropské unie, ale také například s regiony Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Italští podnikatelé především ze stavebních firem na jih Moravy zavítali v rámci projektu nazvaného „Sociální bydlení a infrastruktury“ a projevili zájem navázat partnerství a společně operovat nejen na příslušných domácích trzích, ale zejména proniknout na trhy třetích zemí. V této souvislosti zmínili právě společné partnerství v regionech Ruské federace – Leningradské oblasti a Nižnonovgorodské oblasti.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK