Zasedala Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje

V budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně se ve středu 25. června 2014 konalo zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje. K hlavním tématům jednání patřilo především vyhodnocení cvičení ERGON 2014 a informace o bezpečnostní situaci v souvislosti s nálezy nevybuchlé válečné munice v lokalitě Boří les u Břeclavi.

Tématem dubnového cvičení ERGON 2014 byla činnost složek IZS JMK a orgánů krizového řízení při vzniku mimořádné události (havárii) - destrukci objektu následkem výbuchu plynu. Byly při něm ověřeny jednotlivé způsoby a postupy činnosti policie, zejména jejich koordinace s dalšími složkami IZS při tomto typu mimořádné události. „Cvičení přispělo k prohloubení znalostí a praktických dovedností všech zasahujících. Došlo také ke zlepšení koordinace činností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a prohloubení jejich vzájemné spolupráce. Nasazení sil a prostředků bylo dostatečné, k úspěšnému průběhu cvičení přispělo i oboustranné předávání informací a komunikace. Jsem rád, že cvičení potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému jsou připraveny na vznik mimořádných událostí tohoto druhu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

O práci vodních záchranářů VZS Nové Mlýny a Brno-střed v povodněmi postiženém Srbsku členy bezpečnostní rady informoval velitel odřadu vodních záchranářů Stanislav Hrdlička. Vodní záchranáři působili v centrálním Srbsku ve dnech 19. až 25. května letošního roku, své úkoly splnili aktivně a kvalitně.

Bezpečnostní rada se rovněž věnovala nálezům nevybuchlé válečné munice v Bořím lese u Břeclavi. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil uvedl, že od července 2011 působí v této lokalitě Pyrotechnická služba Policie ČR - do května letošního roku zde uskutečnila 44 výjezdů k nálezům a následné likvidaci celkem 278 kusů munice.

V závěru jednání Bezpečnostní rada JMK jmenovala do funkce člena Bezpečnostní rady a Krizového štábu Jihomoravského kraje Milana Vdolečka, vedoucího Oddělení krizového řízení a obrany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který byl rovněž pověřen funkcí tajemníka bezpečnostní rady a krizového štábu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK