Hejtman Hašek předal Cenu F. A. Zacha

V úterý 24. června 2014 předal hejtman Michal Hašek Jaroslavu Foldynovi Cenu F. A. Zacha. Prestižní ocenění uděluje Jihomoravský kraj za zásluhy na rozvoji česko-srbské vzájemnosti.

Jaroslav Foldyna proslul jako organizátor misí poslanců a senátorů do válečného Bělehradu, je panelistou řady besed o válkách na Balkánu. V průběhu setkání hejtman Michal Hašek mimo jiné s Jaroslavem Foldynou diskutoval o probíhající pomoci Jihomoravského kraje povodněmi zkoušenému Srbsku.

Jihomoravský kraj uděluje Cenu Františka Alexandra Zacha (olomouckého rodáka a generála srbské armády, pohřbeného v Brně) za rozvoj česko-srbské vzájemnosti osobnostem, které výrazným způsobem vynikly na poli česko-srbských vztahů, od roku 2007.

foto JMKfoto JMKfoto JMK