Jihomoravský kraj přispěje na letní dětské tábory částkou 700 tisíc korun

Jihomoravský kraj v současné době proplácí organizátorům pobytových a příměstských táborů náklady na přihlášené děti ze sociálně slabých rodin.

Děti z rodin, které se zejména z důvodu ekonomické krize ne vlastní vinou ocitly v nepříznivé sociální situaci, a snaží se ji aktivně řešit, budou mít možnost zúčastnit se letního prázdninového tábora nebo příměstského tábora zdarma.

„Pracovníci sociálních odborů obcí s rozšířenou působností do této chvíle vytipovali a doporučili 212 dětí z Jihomoravského kraje, kterým bude nabídnuta bezplatná účast na táboře. Jsme rádi, že letos jsme mohli nabídku rozšířit i pro zájemce o příměstské tábory,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Celý.

Jde o jednu z řady prorodinných aktivit Jihomoravského kraje, kterou krajská samospráva podporuje již od roku 2009. Pobytové tábory a některé z táborů příměstských bude zajišťovat příspěvková organizace LUŽÁNKY - středisko volného času a další domy dětí a mládeže či střediska volného času v jednotlivých okresech kraje.

Z přebytku krajského rozpočtu se podpoří výstavba nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby JMK

Jihomoravský kraj měl k 31. prosinci 2013 volné zdroje ve výši téměř 196 milionů korun. Tento přebytek rozpočtu byl nyní rozdělen částečně do investic v oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství, část je určena na podporu dotačních programů, určitý díl přebytku zůstává v rezervě.

V oblasti zdravotnictví jde o navýšení finančních prostředků o necelých 55 milionů korun. Mimo jiné bylo schváleno přidělení finančních prostředků ve výši 10 milionů korun pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK (ZZS JMK) na zahájení výstavby výjezdové základy v Brně v oblasti Ponavy a současně závazek financování této stavby v roce 2015. Dokončení této výjezdové základny a zahájení provozu se předpokládá koncem roku 2015. „Vznikne tak třetí nové výjezdové stanoviště v Brně a bude tím zkrácena doba dojezdu sanitek na území města i kraje. V současné době je na jižní Moravě 22 pozemních výjezdových základen a jedna základna letecké záchranné služby v Brně-Tuřanech. Do konce roku 2015 tak budou v Brně v provozu tři nová výjezdová stanoviště, z kterých bude zabezpečena kvalitní přednemocniční neodkladná péče. Poté budou moci záchranáři opustit prostory v budově na náměstí 28. října 23 postavené v roce 1886, kde sídlí nepřetržitě od roku 1994,“ řekl radní Marek Šlapal.

Kompletní rozdělení přebytku rozpočtu do investic je uvedeno ZDE (xls, 88 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK