Pasování učňů na kominické tovaryše

Hejtman Michal Hašek se v úterý 24. června 2014 v Brně zúčastnil slavnostního pasování absolventů Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na kominické tovaryše.

V sále Konventu Milosrdných bratří převzalo tovaryšský list 52 učňů kominického řemesla. Při této slavnostní příležitosti noví tovaryši obdrželi také listy výuční. Michal Hašek ocenil skutečnost, že se Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy tímto slavnostním aktem rozhodla obnovit dávnou tradici a vyzdvihnout tak důležitost tohoto řemeslného oboru. Jak vyplývá z vyjádření představitelů této krajem zřizované školy, hodlají v této tradici pokračovat i v dalších letech a zavést ji i pro další řemeslné obory.

Prvního ročníku pasování učňů na kominické tovaryše se spolu s hejtmanem Michalem Haškem a zástupci Moravského kominického společenstva zúčastnil také radní Jiří Janda.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK