KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DOTACE VE VÝŠI 28 MILIONŮ KORUN PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 19. června 2014 schválilo dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech.
„Doporučení na rozdělení této částky připravila odborná komise složená z hasičů a krajská rada jejich návrh akceptovala. Za uplynulé roky jde o celkovou částku 180 milionů korun, která je už znát na hasičském vybavení. Na základě podnětů z jednotlivých hasičských sborů budeme od příštího roku v rámci tohoto dotačního programu přispívat také na údržbu a obnovu hasičských zbrojnic,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016, který byl schválen loni v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu cisternové automobilní stříkačky (nebo jenom cisterny) se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.
Konkrétní rozdělení dotací je ZDE (xls, 100 kB)