Michal Hašek podepsal Memorandum o spolupráci s čínskou provincií Guangdong

Představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem v pondělí 26. května 2014 přijali v brněnském sídle krajského úřadu delegaci čínské provincie Guangdong. Hlavním bodem jednání byl podpis „Memoranda o rozvoji přátelské výměny a spolupráce mezi provincií Guangdong v Čínské lidové republice a Jihomoravským krajem v České republice“.

Delegaci provincie Guangdong na návštěvě v Jihomoravském kraji vedl generální ředitel Kanceláře zahraničních věcí provincie Fu Lang. Spolupráce obou regionů by podle memoranda měla být zaměřena především v oblastech bilaterálního obchodu a investic, zemědělství, strojírenské výroby, technologií a inovací, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu.

„Pro nás je strategickým úspěchem, že se partnerem Jihomoravského kraje stává nejúspěšnější čínská provincie. Jednání ukázala, že je zde velký zájem o spolupráci v oblasti inovačních center. Naši čínští partneři chtějí spolupracovat také v oblasti zdravotnictví. Velkou příležitost vidím v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Jenom z této provincie vycestuje ročně jeden a půl milionu turistů. Kdyby jen část z nich dorazila až na jižní Moravu, bylo by to vynikající. Mají zájem jak o památky, tak o lázeňství. Myslím si, když se podaří připravit například společné destinační balíčky s Vídní nebo Bratislavou, tak to může být velmi zajímavý přínos k posílení cestovního ruchu na jižní Moravě. To byly jen některé konkrétní náměty, o kterých jsme začali jednat,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

„Věřím, že podpis memoranda je jen začátek rozsáhlé spolupráce, protože máme obrovský potenciál. Budeme se snažit rozvinout partnerství například mezi inovačními centry. Podpoříme také vznik konzulátu České republiky a pobočky agentury CzechTrade v naší provincii,“ řekl po podpisu memoranda Fu Lang.

Čínská provincie Guangdong má cca 80 milionů obyvatel a je nejbohatším regionem celé Číny s největším HDP (HDP Provincie Guangdong je přibližně stejný jako HDP Turecka či Indonésie) a přispívá kolem 12 % do národní hospodářské produkce.
Nejde o první cestu představitelů tohoto čínského regionu na jižní Moravu, návštěva delegace zástupců regionu Guangdong v Jihomoravském kraji se uskutečnila také v červenci 2010.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK