Hejtman Michal Hašek jednal v Kazani s prezidentem Republiky Tatarstán

Delegace Jihomoravského kraje pod vedením hejtmana Michala Haška zahájila v pondělí 16. června 2014 třídenní jednání v Republice Tatarstán. Ústředním tématem je zejména podpora podnikatelů a také spolupráce obou regionů v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

„Věřím, že naše třídenní mise bude úspěšná a najdeme možnosti uplatnění pro naše podnikatele, případně zájem partnerů z jedné z nejbohatších republik Ruské federace o investice a podnikaní na jižní Moravě,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Hned v úvodní den pracovní návštěvy v tomto regionu Ruské federace hejtmana Michala Haška přijal v Kazani prezident Republiky Tatarstán Rustam Nurgalijevič Minnichanov. Během jednání hejtman Hašek pozval prezidenta Minnichanova na návštěvu jižní Moravy, diskutovala se rovněž možná spolupráce univerzit, vědeckých a výzkumných center (mj. Jihomoravského inovačního centra). Na setkání politických představitelů obou regionů navázalo jednání v širším kruhu.

V rámci třídenní pracovní cesty se jihomoravská delegace zúčastní jednání s představiteli Hospodářské komory Republiky Tatarstán nebo v akciové společnosti Kamaz a také navštíví centrum průmyslových laserových technologií KAI-Laser.

Prezident Republiky Tatarstán Rustam Nurgalijevič Minnichanov navštívil Jihomoravský kraj v dubnu minulého roku. Tatarstán se nachází v centru Ruské federace na území Východoevropské roviny, na soutoku řek Volhy a Kamy, v centru velké industriální oblasti. Jde o jednu z nejvíce ekonomicky rozvinutých republik Ruska. Životní úroveň je zde zhruba čtyřikrát vyšší, než je ruský průměr. Republika vlastní velký vědecký a intelektuální potenciál a disponuje mnoha klíčovými průmyslovými odvětvími – petrochemií, strojírenstvím, automobilovým a leteckým průmyslem.