Valná hromada sítě PURPLE

Předseda Výboru pro meziregionální spolupráci Zastupitelstva JMK David Macek se ve dnech 12. a 13. června 2014 zúčastnil Valné hromady sítě evropských periurbánních regionů PURPLE.

Zasedání, které se tentokrát uskutečnilo ve městě Valence ve francouzském regionu Rhone-Alpes, se zabývalo specifickými problémy regionů, které se rozkládají v blízkosti velkých měst. První den byl vyplněn konferencí na téma skloubení požadavků rozvoje měst a ochrany zemědělského půdního fondu. V pátek 13. června se pak konala samotná Valná hromada, jejímiž hlavními tématy byla plánovaná přeměna PURPLE na mezinárodní neziskovou organizaci a také další práce s výsledky interního průzkumu spokojenosti a SWOT analýzy PURPLE. Kromě oficiálních akcí měli političtí představitelé také možnost neformálních setkání a diskusí s místními politiky i zástupci zemědělské a průmyslové sféry.
 

foto JMKfoto JMK