Klentnické Srdce v domě mělo v sobotu dveře otevřené

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 14. června 2014 v zúčastnil dne otevřených dveří v krajské příspěvkové organizaci Srdce v domě v Klentnici.

Během akce se představil zdejší pěvecký klub, uskutečnilo se divadelní představení, ke zhlédnutí byly také dobové fotografie.

Klentnický domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 113 uživatelů je určen pro klienty starší osmnácti let s mentálním či kombinovaným postižením. Srdce v domě je jedinou příspěvkovou organizací kraje v oblasti sociální péče, která je zapojena do investiční části procesu transformace. Jde o transformaci částečnou. Do dubna 2015 by mělo zařízení opustit 24 uživatelů, kteří se přestěhují do nově vybudovaných domků v Mikulově a Lednici. Snahou je umožnit lidem s postižením prožít plnohodnotný život v přirozeném prostředí a komunitě.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK